Od roku 2024 realizujeme rezidenční pobytu pro současné umělce/umělkyně a umělecké skupiny, popřípadě i kurátory a kurátorky. Rezidenční pobyty jsou zpravidla o délce 10 – 14 dní. Rezidenti mají hrazený pobyt a tvůrčí náklady a jsou honorováni za autorský výstup prezentovaný na konci rezidence (výstava/performance, aj.). Během rezidence je také realizován alespoň jeden doprovodný program (přednáška, diskuse, prezentace portfolia, apod.). Rezidence se dramaturgicky soustředí na dvě základní skupiny – tuzemští umělci a zahraniční. Tuzemský výběr míří primárně na umělce pohybující se na poli performativního a výtvarně-experimentálního umění. Zahraniční poté na skupinovou prezentaci zahraniční autorů a autorek pod kurátorským zaštítěním zahraničního kurátora či kurátorky.

Rezidence 2024:
– Lucie Králíková (Efemer flowers)
– Jakub Gottwald
– Libor Staněk
– Open call (vyhlášený v dubnu 2024)

Podpořte náš projekt

Přidejte se k nám a snažte se něco změnit dárcovstvím nebo dobrovolnictvím. Každý příspěvek nám pomáhá podporovat mladé umělce a studenty umění.

číslo účtu: 2202525293/2010

© 2024 basement project. All rights reserved.