Čtyři galerie a kostel Panny Marie Sněžné / tři prostory v centru Olomouce a dva v budově bývalého jezuitského konviktu.Jeden výstavní projekt představující aktuální tvorbu Roberta Bučka.Umělecké centrum UP, Atrium Univerzitní 3
galerie Basement Univerzitní 3
galerie Caesar Horní náměstí 583
Galerie XY Dolní náměstí 23/42
kostel Panny Marie Sněžné DenisovaVernisáž 3.3.2020
17:00 galerie Caesar, 18:00 Galerie XY, 19:00 kostel Panny Marie Sněžné, 20:00 Umělecké centrum UP, Atrium a galerie Basement www.robertbucek.cz
—————————————————-

Zdá se, že tvorba sochaře Robert Bučka je v pohybu. Strnulost sochy jako definitivní „paměťové“ matérie, může být obecně pro sochaře clonou, skrze níž stále obtížněji proniká světlo nových invencí. Akcentace pohybu, recyklace a fenomén času, se kterou se můžeme setkat v jeho nejnovějších pracích, ale nemusí vycházet jen z osobní revize sochy jako do jisté míry ustrnulého výpovědního znaku. Nejen sochaři jsou totiž dnes a denně atakováni zběsilou tekutostí doby. Robert Buček na jedné straně bojuje proti těkavé pomíjivosti užíváním „poctivé“ přírodní hmoty, na straně druhé straně si toto stigma doby přisvojuje. Procesuálnost se tak stává důležitým aspektem jeho tvorby. Záznamy přírodních dějů jsou přeneseny do sochařských struktur a kompozic. Spolupráce uplynuvšího času a citlivosti uměleckého vnímání zprostředkovává upřímnou zprávu o kontaktu člověka a přírody, o motivech vcítění a pokory. Autor jakoby se v procesu práce s přírodním materiálem stával jeho součástí, navazuje na jeho předchozí existenci a dále ji dotváří. (Jaroslav Michna)


Podpořte náš projekt

Přidejte se k nám a snažte se něco změnit dárcovstvím nebo dobrovolnictvím. Každý příspěvek nám pomáhá podporovat mladé umělce a studenty umění.

číslo účtu: 2202525293/2010

© 2024 basement project. All rights reserved.