BASEMENT VYHLAŠUJE OPEN CALL NA VÝSTAVNÍ PROJEKTY PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020! ????????????

Umělci se mohou do Open Callu přihlásit v termínu 20. 5.–20. 6. 2019. Výběrová komise složená z kurátorů BASEMENT vybere pro akademický rok 2019/2020 jeden, maximálně dva výstavní projekty a do 30. 6. 2019 zašle všem své rozhodnutí.

Podmínky přihlášení:
– popis projektu (max. 2 NS), vizualizace výhodou (PDF)
– portfolio autora/webové stránky, CV
– preferovaný termín výstavy
– předpokládaný rozpočet
– návrh doprovodného programu výhodou (umělec garantuje účast na komentované prohlídce a prezentaci vlastní tvorby, sám však může nabídnout další bod doprovodného programu – přednáška, animace, happening, aj.)
– maximální velikost přihlašovacího emailu 10 MB (popřípadě přes link na externí uložiště)!

BASEMENT nabízí:
– kurátorskou spolupráci
– rozpočet výstavy 5.000 Kč (včetně honoráře)
– dopravu děl/materiálu
– produkční zázemí (včetně ubytování)
– PR (web, sociální sítě, tisk plakátů a jiných doprovodných materiálů)

Své přihlášky zasílejte na email: info@basement-project.art do 20. 6. 2019. Do předmětu uveďte: OpenCall

BASEMENT je umělecká galerie a kulturně organizační platforma, která vznikla na jaře roku 2019 v prostorech Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

BASEMENT se soustředí na začínající i etablované umělce, jejichž tvorba inklinuje k reflexi současných společenských (politických, ekonomických, sociologických, environmentálních, antropologických, aj.) témat.

Podpořte náš projekt

Přidejte se k nám a snažte se něco změnit dárcovstvím nebo dobrovolnictvím. Každý příspěvek nám pomáhá podporovat mladé umělce a studenty umění.

číslo účtu: 2202525293/2010

© 2024 basement project. All rights reserved.