Po dobu dvou týdnů běží v produkci Basementu online rádio ateliéru Environment Favu VUT v Brně, které nese název Dva Týdny Soucitu.

Skupina studentů pod vedením Barbory Klímové a Matěje Smetany vytváří jeden z možných přístupů, který v současnosti zatížené pandemii koronaviru ukazuje cestu aktivní umělecké tvorby a prezentace. Divák se mění na posluchače a přestože je ochuzen o tradiční výhody fyzických galerijních návštev, nabízí se mu zároveň v mnoha ohledech svobodnější a dynamičtější pojetí umělecké komunikace. Rádio performance jsou každý den nové, temporální, posluchač se k nim prostřednictvím komentářů může vyjádřit a navázat tak přímý kontakt s autory děl i se samotnými akcemi.

Rádio je od 20. století tradičním nástrojem komunikace, kultury, umění i zábavy. Jako jiná média i rádio spadá pod řadu psaných i nepsaných pravidel, žánrů, typů a možných přístupů. Studenti ateliéru Environment pojímájí své rádio s vlastním přístupem, který reflektuje jejich individuální zájmy, témata i pojetí samotného fenoménu rádia.

Podpořte náš projekt

Přidejte se k nám a snažte se něco změnit dárcovstvím nebo dobrovolnictvím. Každý příspěvek nám pomáhá podporovat mladé umělce a studenty umění.

číslo účtu: 2202525293/2010

© 2024 basement project. All rights reserved.