Na Zelený čtvrtek byl oficiálně zahájen provoz nového projektu v Olomouci s názvem Basement. Jedná se o kulturně organizační platformu a uměleckou galerii, která vznikla při Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Její cíle míří do dvou základních oblastí. Tou první je samotná činnost Basementu. Galerie, nacházející se v sklepních prostorech Uměleckého centra UP, nabídne (vlastně již nabízí) pravidelné zhruba měsíc trvající výstavy mladých i etablovaných umělců zaměřujících se na současná společenská témata a formy umění, tým Basementu poté výstavy doprovází program s širokou škálou bodů, které míří jak na akademickou obec, tak i širší veřejnost. Program například zahrnuje animační programy, workshopy, přednášky a besedy vážící se k tématům výstav, prezentace umělců, komentované prohlídky a mnoho dalšího.
Druhou cílovou oblastí, je pak funkce projektu vzhledem ke studentům, kteří na projektu participují, nebo i k těm, kteří by chtěli. Basement nabízí praktickou zkušenost s galerijním provozem a organizováním kulturních a společenských událostí na různých pozicích (produkční, PR pracovník, technik, kustod, galerijní pedagog, aj.). V tuto chvíli na projektu spolupracuje patnáct studentů převážně z Katedry Výtvarné Výchovy, zastoupeni je ale i Katedra Dějiny umění či Katedra Muzikologie Filosofické Fakulty UP.  Kvalitu a cílenou profesionalitu ještě víc podporuje fakt, že všichni participanti jsou za svou práci odměněni nejen zkušenostmi, vědomostmi, ale mimořádnými stipendii díky podpoře Pedagogické fakulty UP. Nová navázaná přátelství a profesní kontakty jsou pak pomyslnou třešničkou na dortu.

Basement zahájil svou výstavní činnost výstavou Venduly Burgrové s názvem Bažant plný malinovky. Studentka absolventského ročníku magisterského studia ateliéru Reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravila společně s kurátorem výstavy Davidem Bartošem instalaci, která překračuje hranice tradiční formy prezentace fotografie a expanduje do prostoru s hravostí, jež odráží i samotné téma výstavy vycházející ze hry na doktory. K dokreslení výstavy nejlépe poslouží výňatek z textu k ní: „Hra je jedním z procesů nostalgie. Když jsme malí, společenské otázky nás vedou po tom, kým nebo čím budeme, až budeme velcí. Když jsme velcí, vzpomínáme na dětství, přestože je nesnadné se do role dítěte znovu vžít, či aspoň na něj s pochopením nahlížet. Vendula se o to snaží optikou fotoaparátu ve spolupráci s dětmi, které si hrají na ni, na nás, na dospělé.“ 
Kromě samotné výstavy (která bude k vidění do 16. 5. 2019), nabídl Basement 15. 4. první ze sérii přednášek. Kurátorka Městské galerie Třinec, Katarína Klusová, představila koncepci fungování galerie současného umění na menších městech, kde oslovit publikum není jednoduché. Dalším bodem programu bude například galerijní animace pro veřejnost, která proběhne 23. 4. v 17:00, nebo komentovaná prohlídka výstavy a následná prezentace autorky 6. 5. opět v 17:00.  Zmínit by se jistě také dala prezentace Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky MU v Brně spojena s workshopem digitálního 3D modelování, ta se uskuteční 29. 4. v 15:00 a v 17:00.

No zkrátka je toho dost a bude toho podle plánů týmu Basementu ještě víc, takže se máte/máme na co těšit.

Podpořte náš projekt

Přidejte se k nám a snažte se něco změnit dárcovstvím nebo dobrovolnictvím. Každý příspěvek nám pomáhá podporovat mladé umělce a studenty umění.

číslo účtu: 2202525293/2010

© 2024 basement project. All rights reserved.