Jakub Nejdl: Lights under the bridge

Basement gallery – Univerzitní 225/3
kurátor: Albert Ranostaj
vernisáž: 27.5. 17:00
trvání výstavy: 27.5. – 21.6. 2024

Lights under the bridge pojednává o stavu kontemplace a vyšší moci, zjevení představ prolínajících se s realitou pomocí paprsků světla v neobvyklých místech zapomenutých, či zapovězených běžným dnem, jako jsou zákoutí míst bez větší pozornosti. Spatření magické nadpřirozenosti při nalézání určité formy bytí. Most osvícený představou realit, náhledů, názorů a přístupů zaplavený a dušený tokem informací, z nichž vyčnívají extrémy tvořící chaotický a stresující balanc koexistence.

Za finanční podpory Olomouckého kraje, Statního fondu kultury ČR, Statutárního města Olomouc a Univerzity Palackého Olomouc 

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.