co když nemám jiné ruce než ty svoje?

Co když nemám jiné ruce než ty svoje?

Komunitní projekt se odvíjí od vzpomínky na performativní akty Jiřího Koláře. Jeho básně oživují princip, na který v době nuceného mlčení prostřednictvím básní upozornil – zrušení distance mezi divákem a tvůrcem. Prostá záměna – rovina konajícího a všední každodenní činy. Výstava se odvíjí od teze, že jednání je něco, co má svůj účel samo v sobě. „Jednání umožňuje moci být – uchovává tak mezilidský svět jako prostor pro chování.“ Projekt má za cíl hledat odpovědi na to, co znamená jednat. Reflektovat postoje vůči událostem světa, do něhož jsme vsazeni. Je o hledání možností a východisek k jednání ve světle neustálé proměny situace.

“Probuď se
a vytáhni zpod košile
v místě kde ti tluče srdce
tu jednu věc
která tě tam celou dobu tlačí
a vyslov ji nahlas: “

Tereza Tomanová Bohdana Janypková Klára Juřeníková Albert Ranostaj Sarah Nicole Kingma Kristýna Diringerová Lucie Novotná Leila Berrezouga Vladimír Havlík Anna Ježová Tomáš Kozohorský Hana Kurková

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.