Is snow a luxury comodity? / Je sníh honosnou komoditou?

Is snow a luxury commodity? // Je sníh luxusní komoditou?

⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛⧛


STUDIO G21 (Dolní nám. 194, Olomouc)
UMĚLECKÁ PLATFORMA:
3.—6. 12. 2022 // 11.00—17.00 (prostor galerie přístupný pro širokou veřejnost, tedy každého aktivního tvůrce — edukativně performativní přesah)
VERNISÁŽ:
6. 12. 2022 // 17.00
VÝSTAVA:
6.—31. 12. 2022
kurátorka: Radka Částková
grafika: Robin Michenka

⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦⦦


❅  Svědky ničení a přetransformování zajetých kolejí a určitých hodnot se stáváme nejen v rámci aktuálních všudypřítomných hrozeb, válečných konfliktů a diskriminačně míněných útoků, ale zásadním se pro nás stává
i neúprosná rychlost změn, kterým bezmyšlenkovitě přihlížíme. Až
v momentě, kdy o tuto naši jistotu přijdeme — teprve tehdy si uvědomíme vážnost dané hrozby. Co je pro nás jistotou? Co je pro nás samozřejmostí? Kde jsou hranice našeho zájmu?

Tento skupinový výstup má za cíl zdůraznit, že kolektivní paměť je nutné stále připomínat a přezkoumávat její hodnoty tak, aby korespondovaly
s nastavením dané společnosti. Zvedne nás to ze židle až tehdy, když se nadobro ochudíme o jeden z bezpečných pilířů? Zatímco názorově radikálnější část společnosti hází vzduchem nepodložená fakta týkající se oteplování a bortí jednotu názorů, zůstává v naší paměti subtilnější památka na bělavě zářivě blyštící se substanci či průzračnou vánoční atmosféru, vznikající a zanikající mimo větší společensko-politické debaty. Jsou bílé Vánoce jednou z takových vzpomínek?

❆ Výstava s názvem Je sníh honosnou komoditou? // Is snow a luxury commodity? odkazuje k dílu olomouckého performera Vladimíra Havlíka
a jeho happeningu Bílé Vánoce (1990) vzniklém nedaleko galerijního prostoru. Ten se stal východiskem mnohých úvah o úloze a roli paměti, vzpomínek utvářející historické vědomí úzce navázané na současnou problematiku doby. Celý koncept dotváří přehlídka dalších uměleckých přístupů.


≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣
VYSTAVUJÍCÍ:
Vladimír Havlík
Eva Jiřička | Katharina Cibulka
Vendula Burgrová
Jiřina Hříbalová
Olga Zdislava Staňková

a každý zúčastněný 

Video záznam z performance s názvem Gratis Punch, za kterým stojí umělkyně — Eva Jiřička a Katharina Cibulka odkrývá tržní charakter komodit. Poukazuje nejen na silnou potřebu jistot, které člověk nerad ztrácí, ale i na společenské nastavení ohrožující lidskou podstatu. Na fotografiích
z performance Vladimíra Havlíka můžeme vidět sněhovou nadílku a její měnící se charakter v delším časovém horizontu. Vendula Burgrová a její dokumentární série — Vánoce jsou tady! poukazuje na fenomén tradicí zakořeněných hodnot v rámci vánočního času. Jiřka Hříbalová nahlíží na téma s environmentálním přesahem – ve svých fotografiích téma umocňuje přítomností sněhobílé kůže v kontrastu se surovou krajinou bez známek zářivě blyštící se bílé substance. Malby Olgy Staňkové ukazují možnosti ztráty důležitých pilířů jednoduše se rozpouštějících pod nánosem soli. 

❆ Za výstupem uměleckého projektu stojí kolektiv Basement Project, studenti katedry výtvarné výchovy UP a široká veřejnost, která se na základě společného uchopení tématu zapojí do výstavního prostoru
a zreflektuje vztah k již vzácné komoditě a základním hodnotám, principům ve společnosti.

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.