Jitka Králova, Lucie Kramářová: Sbírám, protože nevím, jak jinak se toho všeho dotknout.

Jitka Králová a Lucie Kramářová jsou umělkyně, které se ve své tvorbě většinou věnují rozdílným uměleckým formám. Králová se pohybuje především v intencích malby a sochařských (keramických) objektů a instalací. Kramářová má zase blízko ke konceptuálnímu umění, kde často pracuje s vlastní tělesností, jejím záznamem, s přírodními materiály, sklem a tkaninou.

Výstava v Basementu propojuje tyto umělkyně poprvé v jejich dosavadní tvorbě a hledá společné znaky jejich děl i obsahů. K protnutí dochází v námět sběračství a důrazu na taktilnost. Pro obě umělkyně je důležitá přítomnost doteky při procesu tvorby.
Jako dvě sběračky tak tématizují proces uchovávání nebo zaznamenávání různých především přírodních námětů, které přetváří ve společnou instalaci obrazů, objektů, videí a fotografií.

Kurátorka: Františka Ponížilová

Galerie

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.