Mária Kekeláková a Jan Svatoš: Jakou barvu mají vzpomínky? Uměle systematickou.

~~~∼∼∼
Basement Project
12. 4. – 13. 5. 2022
kurátor: Ondřej Staněk~~~
Výstava, prezentující díla Márii Kekelákové a Jana Svatoše, představuje roviny zkušenosti člověka s přírodními formami a strukturami. Zatímco u jedné roviny nám zkušenost formují uměle organizované struktury vytvořené člověkem, u další je zkušenost spojena s divokou přírodou člověkem neovlivněnou. V obou případech však sledujeme bezprostřední intenzivní kontakt, který je později reflektován našimi vzpomínkami. Výstava seznamuje návštěvníka s uměleckou fúzí těchto rovin, které jsou přetvořené do abstraktní podoby syntézy vzpomínek, digitální archivace
a geometrie forem a struktur.✹Výstava je otevřena každé pondělí a úterý a v rámci pravidelného programu Basement Project.Za podpory KVV Pdf UP Olomouc a Olomoucký kraj.

Galerie

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.