Cuddle Therapy – Karolína Schön, Klára Kaciříková, Ester Grohová

Čím hlouběji jsme schopní nahlížet do skutečnosti vlastního nitra, tím se stáváme soucitnějšími s ostatními, nejen lidskými entitami. „Cuddle terapie,“ je forma terapie jež se zaměřuje na dotek a jeho deprivaci v dnešní společnosti. Tento projekt stojí na pomezí terapie a umění, a rozvíjí samotný obor arteterapie jako takové. Cílem projektu je poskytnout divákům okamžik, aby se zastavili, osvobodili se od běžných denních pochodů a zažili plnou přítomnost. Pomocí virtuální vize se účastníci a účastnice soustředí na vlastní dech, zpomalí se.

Kurátorky: Tereza Tomanová, Hana Kurková
Za podpory Pedagogické fakulty UP.

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.