Adéla Kostkanová – Každý den je neděle

Basement Project — Univerzitní 3, Olomouc
Výstava: 29.11.2021–30.01.2022
Kurátorka: Radka Částková

Všednodenní shon. Cesta autem z bodu A do bodu B, C, C, D, E…Body se vrství jako představy, očekávání a povinnosti. Chybí čas. Nedostatkové zboží současnosti. Drobná vytržení na cestě. Wednesday is The New Friday. Skladbou multimediálního umělce Tomáše Dvořáka (Floex) to začalo…Výtvarnice Adéla Kostkanová objevila ve své tvorbě nový rozměr. Touha po zastavení, klidu a nalezení svátečního nedělního času v rychlosti všedních dnů vedla autorku k hledání nové inspirace. Bílé plátno zavazuje, očekává, někdy více vyžaduje, než nabízí. A tak pozornost Adély Kostkanové obrací ven, na ulici, na místa, kde už tvořili jiní. Na legální grafitti zónu v pražských Modřanech…Bylo tam předtím napsáno CREW, HOTTY 176 nebo FEEL YOURSELF? Ať už měl kdokoliv potřebu zanechat jakoukoliv zdánlivě nesmazatelnou stopu, je to pryč. Nutkavá potřeba být vidět se ztratila ve vrstvách potřeb těch, co přišli později. Teď máme ale možnost nahlédnout na odvrácenou stranu toho všeho. Adéla Kostkanová loupe jednotlivé vrstvy a spojuje je v nových souvislostech. Vytváří mozaiku, která je taková, jakou ji vidíme my sami a jakou ji chceme mít. Autorka nachází ztracený čas v odkazu jiných a přetváří jej. Přenáší kus ulice do svého ateliéru a následně do galerie. Principem vrstvení mnoha a mnoha nánosů sprejů a latexu vzniká dílo na pomezí obrazu, objektu a koláže, lehce evokující tvorbu výrazných českých umělkyň Adrieny Šimotové nebo Věry Janouškové, které jsou pro autorku velkou inspirací. Adéla Kostkanová představuje další vývoj své tvorby a techniku, kterou hodlá dále zkoumat a rozvíjet.Názvem výstavy Adéla zároveň odkazuje k tomu, co by chtěla dopřát sama sobě. Zkusit najít jednu všední chvíli a „povýšit“ ji na neděli. Najít si čas přemýšlet o podivných věcech, zveličit maličkosti, zkoumat zbytečnosti. Najít v běhu malou rezervaci ticha a oslavit tu chvilku klidu.Každý den je neděle.

Autorka textu: Dominika Prokopová

Adéla Kostkanová (*1986) je vizuální umělkyně balancující na hraně tradičních uměleckých médií, soustřeďující se převážně na malbu, grafické techniky, objekty, které se snaží povýšit do přítomného momentu a vtisknout jim aktuálnost současného vizuálního umění. Absolvovala v roce 2020 ateliér Intermediální konfrontace pod vedením Jiřího Davida a Milana Saláka na UMPRUM, zároveň se inspirovala při výměnných stážích, například v ateliéru Nových médií na AVU. Své teoretické znalosti načerpala při studiu Dějin umění na Karlově univerzitě. Aktuálně se věnuje volné tvorbě.

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.