Hana Dokoupilová – Tělo

Hana Dokoupilová ( nar. 2000) se ve své volné tvorbě dlouhodobě zabývá osobní i všeobecně společenskou interpretací kosterních pozůstatků a fragmentů různých živočichů. Jednou z prvních zkušeností, bylo nalezení kočičí lebky při procházce v krajině. Kost byla špinavá, nevybělená, působila jinak než nepřístupné objekty za skly přírodovědných muzeí a jejich vitrín. Hana si lebku tehdy vzala a začala kosti sbírat. Nijak je neopracovává, pouze je omyje. Hledá na nich záhyby, zlomy, zkoumá barvu, délku, strukturu – nahlíží tak na kosti jako na objekty hodné estetického vnímání a kvality. Mimo to si zapisuje narativní kontext kostí, tedy kde je našla, jakému zvířeti patřily a co se jim asi v životě přihodilo.

kurátor: David Bartoš

Galerie

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.