Martin Hurych – Proč po mně nikdo nic nechce?

Basement, 20. 5. – 13. 6. 2019

Basement vás zve na výstavu Martina Hurycha s názvem Proč po mně nikdo nic nechce?

Jak může vypadat směna ve světě absolutního kapitalismu, kde i člověk x má svůj ekvivalent v podobě peněžního kapitálu y? Jak může vypadat směna ve světě, kde HDP je měřítkem kvalitního a šťastného života, přestože s rostoucím HPD roste i nerovnost na poli sociální mobility? A konečně jak může vypadat směna, když jejím předmětem je vlastní identita a snad i touha pomoct či po pomoci?
Tyto a jiné otázky si klade Hurych v postupně vznikající práci na bázi audioseriálu vzniklého z vlastní intervence do ulic našich měst.partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.