Vendula Burgrová -Bažant plný malinovky

18. 4. – 16. 5. 2019
vernisáž v rámci XY2019

Vendula Burgrová (1993) je studentkou absolventského ročníku ateliéru Reklamní fotografie Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Ve své práci se často vztahuje
k aranžované fotografii reflektující určité subkultury, či sociální a společenské stereotypy. Vendula se soustředí na často přehlížené, přesto zásadní, snad někdy
i “divné“ až fetišizující vizuální podněty, které se snaží ještě více ve fotografii zdůraznit.

Výstava Bažant plný malinovky takovéto podněty hledá ve hře, neboť, jak Vendula tvrdí, naše a mladší generace znají život jako hru. Hra je jedním z procesů nostalgie. Když jsme malí, společenské otázky nás vedou po tom, kým nebo čím budeme, až budeme velcí. Když jsme velcí, vzpomínáme na dětství, přestože je nesnadné se do role dítěte znovu vžít, či aspoň na něj s pochopením nahlížet. Vendula se o to snaží optikou fotoaparátu ve spolupráci s dětmi, které si hrají na ni, na nás, na dospělé.

Kurátor: David Bartoš

Galerie

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.