Umělecké centrum UP

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci se nachází v bývalém Jezuitském konviktu. V rámci budovy funguje několik univerzitních orgánů, například Katedra výtvarné výchovy PdF, Katedra dějin umění FF, Katedra muzikologie FF, Katedra hudební výchovy PdF a Katedra divadelních a filmových studií. Dále mají v budově zázemí různé (studentské) organizace a spolky, např. Radio Upair či Studiumartium.
Umělecké centrum je exponovaným místem kulturních událostí, na jeho půdě se doslova každý den něco děje,mezi nejvýznamnější akce patří festivaly PAF, AFO, Divadelní flóra a další.

Prostory bývalého Jezuitského konviktu nabízejí řadu výstavních možností, především pak na chodbách a v uzavřeném átriu, divadelní, filmový i koncertní sál. Specifickým prostorem pak je odsvěcená kaple Božího těla.

Webové stránky centra:
https://uc.upol.cz/