Publikace

V prostorách galerie Basement naleznete publikace z nakladatelství Artmap a publikace vydané v rámci Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc.