O projektu

Basement project je kulturně organizační a komunitní platforma, která vznikla při Katedře výtvarné výchovy v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019, kde stále funguje coby zapsaný spolek.

Jejím cílem je nabízet kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav současného umění v Basement Gallery a doprovodným programem zahrnujícím různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, platforem pro diskusi a tvorbu a prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury.

Dlouhodobá dramaturgická koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, umělkyně a umělecké skupiny, které se současnými uměleckými formami vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám.