O projektu

Basement je umělecká galerie a kulturně organizační platforma existující při Katedře výtvarné výchovy v prostorech Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019. Jejím cílem je nabízet kvalitní kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav a jejich doprovodným programem zahrnující například různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury.

Dlouhodobá výstavní koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, kteří se především současnými formami umění vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám.