O projektu

Basement project je kulturně organizační a komunitní platforma existující při Katedře výtvarné výchovy v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019.

Jejím cílem je nabízet kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav galerii Basement a doprovodným programem zahrnujícím různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, platforem pro diskusi a tvorbu a prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury.

Dlouhodobá dramaturgická koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, kteří se současnými uměleckými formami vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám.