Nadcházející výstavy25. 10. 2022 / Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity
22. 11. 2022 / Výstava Hany Háblové
Prosinec 2022 / Skupinový umělecko-participativní projekt Basement týmu ve Studiu G21
Leden 2022/ Výstava Veroniky Brandecké a Kláry Pospíšilové