Diskuse o současném umění: Anežka Kořínková, Markéta Samcová