Basement team

Aktuální team:

Mgr., MgA. David Bartoš – garant projektu, kurátor, video
Bc. Alžběta Gregorová – grafika, PR
Mgr. Robin Michenka – grafika, PR, video
Bc. Radka Částková – kurátorka, produkční, PR
Tereza Tomanová – kurátorka, produkční
Hana Brožková – kurátorka, produkční
Pavlína Košáková – produkční
Lada Herudková – produkční
Tereza Dehnerová – produkční, PR
Klára Juřeníková – produkční
Františka Ponížilová – produkční
Adam Mráček – fotograf
Vojtěch Zeman – support
Eliška Nemerádová – support


Doc. Petra Šobáňová – pedagogický garant projektu
Prof. Vladimír Havlík – pedagogický garant projektuProjektem prošli:

MgA. Michal Čepelka, dis. – externista

Aneta Klárová – koordinátorka, produkční

Kateřina Ottmarová – produkční, kurátorka

Terezie Leskourová – produkční, kurátorka

Štěpánka Škopová – produkční

Petra Valeštáková – produkční

Tereza Káčeriková – terapeutka

Petra Klustová – kustod

Adéla Bednářová – kustod

Barbora Hirtová – kustod

Klára Kmošková – kustod

Anna Šmídková – kustod

Natálie Bieliková – kustod

Petra Gruszková – kustod

Marcel Strnadel – helpmate