Basement team

Aktuální team:

Mgr. er MgA. David Bartoš – garant projektu, kurátor
Aneta Klárová – koordinátorka, produkční
Bc. Alžběta Gregorová – grafika, PR
Mgr. Robin Michenka – grafika, PR
Radka Částková – kurátorka, produkční, PR
Štěpánka Škopová – kurátorka, produkční
MgA. Michal Čepelka, dis. – produkční
Monika Kotková – sociální sítě
Eliška Nemerádová – support
Petra Valeštáková – produkční
Adam Mráček – fotograf
Doc. Petra Šobáňová – pedagogický garant projektuProjektem prošli:

Kateřina Ottmarová – produkční, kurátorka

Terezie Leskourová – produkční, kurátorka

Petra Klustová – kustod

Adéla Bednářová – kustod

Barbora Hirtová – kustod

Klára Kmošková – kustod

Anna Šmídková – kustod

Natálie Bieliková – kustod

Petra Gruszková – kustod

Marcel Strnadel – helpmate