Yuriy Biley: Picturesque ukraine

Basement Studio | Dobrovského 35
vernisáž: 26. 6. 2024
výstava: 27. 6. – 26.7. 2024
kurátorka: Hana Kurková


otevřeno/Open: na požádání do dms @basementproject (IG) nebo Basement Project (FB)
a nebo tel. číslo: ‭+420 728 341 231‬ / +420 736 669 631

ꜰᴏʀ ᴇɴɢʟɪꜱʜ ꜱᴄʀᴏʟʟ ᴅᴏᴡɴ
Když vytáhnete fotografii z náhodného rodinného alba, nejspíše se přižene mrak plný vzpomínek, asociací a barev. Co když však při listování narazíte na zhmotnění bezmezného uplatňování moci jednoho nad druhým?
V roce 2015 ukrajinský parlament schválil zákony o dekomunizaci země. Během následujících let bylo přejmenováno 51 tisíc ulic, 987 měst a vesnic, padlo 1320 soch Lenina a přes tisíc soch sovětské éry.
1982 Oblouk přátelství národů ––––––––––––– 2022 Oblouk svobody ukrajinského národa.
Projekt Yuriye Bileye prudce zasahuje vizuální paměť. Pracuje s formátem pohlednic jakožto s nástrojem k upevňování propagandistického vyprávění. Autor v souladu se zvolenou technikou kyanotypie ponechává minulost v soumraku neurčitosti. V soumraku, jenž ze své povahy nemůže být vyčleněn z čehokoliv přítomného.
//
When you take a photo out of a random family album, a cloud full of memories, associations and colour is likely to burst. But what if, as you flip through the album, you come across a materialisation of the boundless exercise of power held by one person over another?
In 2015, the Ukrainian parliament adopted laws on decommunisation of the country. In the ensuing years, 51,000 streets and 987 towns and villages have been renamed, 1,320 statues of Lenin and over 1,000 Soviet-era statues have been torn down.
1982 People’s Friendship Arch ––––––––– 2022 Arch of Freedom of the Ukrainian People
The project by Yuriy Biley fiercely affects visual memory. It works with the format of a postcard as a tool to reinforce the propagandist narrative. In line with the chosen technique of cyanotype, the artist leaves the past in the twilight of indeterminacy. In a twilight that by its very nature cannot be separated from anything present.

Výstava je součástí 9. ročníku XY – výstavy s procházkou / procházka vernisážemi, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.
https://www.facebook.com/events/805688681085128

Informace o dalších zastávkách procházky XY 2024 najdete na:
www.xyolomouc.com

Podpořili/Supporters:
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond kultury

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.