FANTASTICA_DOMINIKA KUTHEILOVÁ / ALINA BORODULINA / NIKOLAS VIDRAS

Výstava potrvá od 3. 4.–27. 4. 2023

Prostor plný pomalu plížícího se dýmu. Nezištně prostupuje do plic a jeho jedovaté pohlazení se nevyhne jediná žijící entita. Prostředí postapokalyptického světa, které dalo vzniknout čtyřem charakterům snažící se přežít pohromu své vlastní doby…

Výstava Fantastica představuje podobu postapokalyptické společnosti, která je reprezentována identitami hierarchicky stojící na schodcích pomyslné pyramidy –vznešený panovník, podřadný sběrač a bojovníci za svobodu. Každá z identit má své vlastní pole působnosti, které je reprezentované zvuky, které ač se zdají být vyhraněné svému charakteru, snoubí se v určitém bodě ve skladbu. Fluidní projev měnící se stejnou rychlostí jako stabilita této společnosti.

Ze souboru fotografií vychází i stopmotion video, pro jehož tvorbu se autorka inspirovala experimentálními filmy avantgardy 20.–50. let. Díky svému nestatickému vizuálnímu působení dodatečně podtrhuje všudypřítomnou neukotvenost a chaos. Přispívá tak k dokreslení příběhu odehrávající v prostorách galerie.

Výstava je výsledkem práce fotografky Dominky Kutheilové a stylistky Aliny Boroduliny, které jsou zároveň autorkami konceptu, ve spolupráci s designéry a návrháři z Prahy, Ústí nad Labem a ze Zlína. O hudební složku se zasloužil student SŠDAM Nikolas Vidras.

Výstava vznikla za podpory Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Města Olomouc, Olomouckého kraje a Ministerstva Kultury

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.