NA HLADINĚ MLHY: MARKÉTA SAMCOVÁ

… Nechat se fascinovat lesními stíny a odlesky mihotajícími se v korunách stromů. Zastavit se a všemi smysly vnímat padající mlhu, která se přeměňuje na ledové zmrazky během pár vteřin. Praskající mráz. Les, který šumí. Dešťové kapky, které bubnují na hladinu vody. Bublající tůně. …

Výstava Na hladině mlhy čerpá z autorčiny dlouhodobé fascinace svým bezprostředním okolím. Posledních několik let se jí inspirací stává krajina v blízkosti rodného domova, kam se rozhodla se svou rodinou vrátit. V přírodě, kterou má nyní nadosah, tak tráví mnohem více času. Na místa, která dobře zná, se při svých procházkách stále snaží hledat nové cesty. Stává se průzkumnicí a pozorovatelkou v tichosti promlouvajícího jazyka přírody. Všímá si přirozené procesuality jako je koloběh ročních období nebo počasí, které se dokáže v okamžiku proměnit. Zasněženou krajinu pomalu střídá jarní obleva. Mlhu držící se u země nesměle protínají sluneční paprsky. Při svých procházkách se Samcová nezaměřuje pouze na tuto zmiňovanou pomíjivost, pozornost věnuje také strukturám jednotlivých přírodnin. To se následně propisuje do materiality prezentované na výstavách.

Umělecká instalace, kterou Markéta Samcová pro galerii Basement Project připravila, volně navazuje na výstavní projekt Za horizontem krajiny v pražské galerii Jelení. I v tomto případě autorka tvoří pomocí přírodních
i technologicky zpracovaných materiálů imaginativně laděnou osobní krajinu. Ze zemitého pigmentu, hlíny, soli, skla a keramické hlíny vytváří postupným vrstvením těchto materiálů vodní tůň v dvojím možném procesu zimní scenérie – tání či zamrzání. Odpozorované je nabídnuto k další interpretaci divákovi.

V této mrazivé a zemité estetice se nese také site-specific instalace ve Vitríně Deniska, která umožňuje nahlédnout za horizont krajiny, zde znázorněné v podobě prosvícené malby z hlíny a soli.

Markéta Samcová (*1989) vystudovala ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvorba vychází z dlouhodobého zájmu
o vytváření site-specific a procesuálních instalací cílících na představivost
i zkušenost s vnímáním vizuálně pestrého světa.

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.