XY 2022 Atelier Nová Média: Akce a Reakce II.

Ateliér Nová média: AKCE A REAKCE II.
kurátoři: Eva Šindelářová, Vladimír Merta

V rámci XY 2022 Basement Project ve spolupráci s platformou Studio G21 představí práce studentů ateliéru Nových médií vedený umělcem Vladimírem Mertou. Výstava Akce a Reakce II. navazuje na první část, která obsáhne prostory galerie XY. Obě výstavy zahrnují práce studentů napříč ročníky, jejichž práce reprezentují široké spektrum obsahových i formálních přístupů reflektující soudobě společenské otázky a témata.

Našimi partnery jsou:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Unie Olomouckých výtvarníků.

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.