Radim Prokš: take the brain off: world elemental suffixes

Radim Prokš se pomocí intermediárních instalací snaží přetvářet výstavní prostory v imerzivní evnironmenty, které mají v divákovi vyvolat nejen reakce na estetické vzorce, se kterými Prokš pracuje. V jeho maturitním projektu (pro SŠDAM) pracuje s fenoménem spirituálních a rituálních kultů, které se vztahují k přírodním živlům. Prokš sám takový kult vytváří a definuje pomocí vlastních manifestů zpracovaných formou audiovizuálních videoártů vznikajících při jeho happeninzích realizovaných v krajině. Instalaci dále doplňují Prokšovi akvarelové malby a autentické segmenty z akčních rituálů.
— —
22. 02.—16. 03. 2022
vernisáž: 22. 02. 2022 v 19:00Basement Project
Suterén Uměleckého centra UP, Univerzitní 3—5
— —
Výstava vznikla za podpory KVV PdF UP.

— —

Lidé, vítejte! 
Lidé, vítejte  a hleďte!
Tu mezi vámi, na zemi, na stěně,
ze stropu pověšené, o sebe opřené.
Do elektřiny zapojené, nebo kdysi vyrostlé,
a teď ulomené. 
Tu všude to je.
To.
Co je to?
Čím je to?
O čem to je, to co to je. 
To je vším.
To je to, co jest.
To jste vy. To jsem já. To jsme my všichni.
To je princip všeho.
To vše jsou sufixy.
Sufixy, kořeny.
Kořeny elementů, které utvářejí svět.
Svět je vše.
Vše jsou kořeny.
Kořeny jsou sufixy.
Sufixy jsou svět a svět jsou sufixy.
Že to nechápeš?
O lidé, lidé všeho a všech, to nevadí.
Vypni se. 
Zavři mysl a otevři hlavu.
Čeká tam na tebe svět.
Radim ho postavil.
Radim ho připravil.
Radim ho objevil.
Radim ho natočil.
Radim ho nakreslil.
Radim tu není a je.

Toto je vše.
Lidé, děkuji, že jste. 
Lidé díky!
Buďte tu.
Já tu jsem a budu.

-David Bartoš, kurátorská zdravice

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.