XY 2021 Lenka Klodová: Indiskrétní paprsky

Zveme vás na první výstavu roku 2021, která se uskuteční v rámci akce XY výstavy s procházkami (www.xyolomouc.com).
Výstavu Lenky Klodové může navštívit v od 22. 4. do 7. 5. na parkánu Uměleckého centra Univerzity Palackého každý pracovní den od 8 do 20 hod.

Lidské tělo je archetypálním motivem, který umění pojímá od nepaměti. V různých etapách historických celků a uměleckých stylů, podléhalo zobrazení těla všemožným kánonům, stylizacím a smyslům, které vycházely z estetického a filosofického vnímání dané doby. Člověk se tak objevil na plátnech, freskách, jako socha či jako součást dalších vizuálních uměleckých forem, které tu tématizovaly intimnost, zranitelnost, niternost a jinde zase vystavovaly na odiv sílu, krásu nebo naopak ošklivost, lidskou pomíjivost či existenci transcendentální entity. Jak šel čas, nebyla to jen umělecká estetika, která začala odhalovat lidské tělo bez skrupulí, takové jaké je a to nejen z vnějšku. Touha porozumět vlastnímu tělu pro účely medicíny člověka přivedla ke zobrazování vlastního těla v podobě rentgenových snímků, magnetické rezonance, scintigrafie či tomografie. Všechny tyto metody pomáhají lékařům diagnostikovat neduhy našich těl a jejich organismů. I my se k nim však dostáváme, nahlížíme do atlasů lidského těla a vidíme to, kým, či spíše čím přesně jsme a co nás utváří a fyzicky definuje. Krása, nejistota, zranitelnost, odpor, nedůvěra, přirozenost. Pocity zjištění, kterého se nám dostává při nahlédnutí na tyto snímky jsou různé. Lenka Klodová se k tématu estetiky medicínského vyobrazování těl dostala skrze osobní zkušenost s vážnou nemocí. Pro Olomouckou instalaci v rámci akce XY se rozhodla pracovat právě s touto zkušeností, a tak na parkánu Uměleckého centra UP připravila instalaci čtyř laviček, jejichž opěradla se zahalila do zmiňovaných medicínských metod zobrazování lidských těl. Nahá těla se nacházejí i na částech sloužící k usednutí. Návštěvník se tak ocitá před objektem, který připomíná rozevřený atlas, avšak v tomto případě na něj nemusí jen pohlížet, nýbrž i usednout a stát se tak další dimenzí obrazu člověka, který je v takovém případě zastoupen všedností, intimností i doslovnou niterností, vytvořenou paprsky světla, jež diskrétnost neřeší.

Lenka Klodová (1969) je konceptuální umělkyní a performerkou. Ve svých dílech se zaměřuje na tělesnost, ženství, sexualitu a různé náhledy na fenomény společnosti  a její strukturní vzorce chování. Od roku 2010 vede Ateliér Tělového Designu na FaVU VUT v Brně. Je zakladatelkou a organizátorkou Festivalu Nahých Forem a spolupracuje s nakladatelstvím Divus

David Bartoš, kurátor

partněři a spolupráce

© 2024 basement project. All rights reserved.